Izboljšali smo učinkovitost pri več kot 1.000 zaposlenih

24. avgusta 2021

V kolektivu smo z nekaj spremembami vedenja na delovnem mestu izboljšali vzdušje in učinkovitost zaposlenih, hkrati pa znižali odsotnosti zaradi bolniškega dopusta. Od vedno sta nam 2 najbolj pogosta tiha “ubijalca” zdravje krvožilja in stres, ki predstavljata izziv.

Za meritve arterij kot promocija zdravja smo se odločili, ker je to najboljša motivacija za sodelavce. Pri tem programu je motivacija 100%.

zdravje na delovnem mestu

S preventivnim programom in pregledi smo odkrili šibke točke, ter ustvarili smernice za zdrav življenjski slog. Ker največ aktivnega dnevnega časa dneva preživimo na delovnem mestu, je hkrati to tudi točka, ki naše zdravje podpira ali …slabi.

Aparatura TensiomedArtheriograph na neinvaziven način z metodo osciometrije meri elastičnost arterijskega ožilja. Meritev je neinvazivna traja 10 minut in poteka individualno. Parameter elastičnosti arterij je Hitrost Pulznega Vala v Aorti (PWVao), tudi po priporočilu evropske zveze kardiologov in hipertenzikov ESH-ESC 2007.

Meritvi sledi razlaga izvida meritve, ter osnovna priporočila za zmanjšanje stresa in priporočila za zdrav življenski slog. Osebam s povečanim tveganjem smo svetovali uživanje mediteranske prehrane z več zelenjave, sadja in maščob omega 3 v ribah ali ribjem olju, ter vitamina C in živila, ki vsebujejo močne antioksidante.

Mejna vrednost PWVao je 10 m/s

40% vseh zaposlenih ima višjo hitrost PWVao, kar pomeni, da je večja možnost nastanka srčnega infarkta ali možganske kapi.

PWVao pokaže tudi dejansko starost arterij glede na leta (biološka starost).

Po naših anketah gozdne sadeže večkrat na teden, tudi pozimi uživa manj kot 10% oseb. Ta podatek potrjuje pravilno usmeritev naših nasvetov vsem, ki se merijo.

Velik problem, ki smo ga pridobili tekom naših meritev je dehidriranost, oziroma premalo popite vode. Po raziskavah in priporočilu inštitucij 2% dehidriranost za 20% zmanjša delovno učinkovitost.

Rezultati ankete ,ki je bila narejena med zaposlenimi so naslednji:

  • 5% dnevno spije več kot 1 liter vode
  • 35% do 1 litra
  • 60% do 0,5 litra

To je eden od bistvenih problemov saj uživanje premalo vode posledično vpliva na notranji ustroj organizma, ter splošno počutje človeka.

Velik dejavnik je tudi stres , ki je prisoten tako na delovnem mestu kot v vsakdanjem življenju. To pa dolgoročno vpliva na ožilje in v skrajnem primeru lahko vodi do infarkta ali možganske kapi.

Posebni poudarek pa je potrebno dati na nočno delo. Saj delovni proces, ki se izvaja v nočnem času zelo vpliva na samo počutje in delovanje organizma. Prišli smo do sledečih ugotovitev :

Sama regeneracija organizma je bistveno počasnejša, večina zaposlenih, ki delajo v nočnem procesu ima težave z večjo togostjo aorte in srčnim pritiskom, ki se ga meri v aorti najbližje srcu. Vse te komponente vodijo k povečanemu stresu , nespečnosti, kronični utrujenosti in slabšemu splošnemu počutju. Zato je velikega pomena , da se sodelavce seznani s stanjem arterijskega žilja in rešitvijo za izboljšanje le tega.

Radi bi dodali, da je bil odziv in interes zaposlenih glede meritev izredno pozitiven.