Maya Peron

Life coach in mentorica, specialistka za odnose

Svoja znanja in izkusnje pridobiva na mnogih izobrazevanjih in pod mentorstvom najvecjih svetovno znanih imen iz podrocja psihologije, komunikacije, podjetnistva in prodaje, kot so Tony Robbins, Les Brown, Byron Nelson, Claudia Harvey, Cloe Madanes, Gerry Robert in mnogi drugi.

Je tudi avtorica petih knjig, motivacijska govornica, projektni manager, v zadnjem letu pa tudi članica enega največjih znanstveno raziskovalnih projektov “WORLD SWIM”.

Ljudi vzpodbuja in opogumlja na njihovih življenjskih poteh.

S prepoznavanjem in odklepanjem potencialov in njihove notranjem očijim uspešno pomaga pri izboljšanju samopodobe, doseganju ciljev, premagovanju preizkušenj in zavestnem ustvarjanju njihovega življenja.

V podjetjih dela na prepoznavanju kompetenc, na izboljševanju medsebojnih odnosov in predvsem komunikacije (na vseh nivojih in v vseh smereh). Pa tudi nazmanjševanju stresa in bolniških staležev, motivaciji in dvigu storilnosti, ter prodaji koncnim kupcem.

Vprašaj strokovnjaka

maya peron