Kaj rešujemo v podjetjih s promocijo zdravja na delovnem mestu?

11. septembra 2023

Promocija zdravja na delovnem mestu ni le modna muha ali dodatek k poslovnim praksam, temveč je ključnega pomena za uspešnost in rast podjetja.

Tukaj je nekaj ključnih izzivov, ki jih rešujemo z njo:

  1. Zmanjšanje bolniških odsotnosti: Z zdravimi navadami in preventivnimi ukrepi se zmanjšujejo zdravstveni zapleti, kar vodi v manjše število bolniških odsotnosti.
  2. Povečanje produktivnosti: Zdravi zaposleni so bolj osredotočeni, manj utrujeni in bolj motivirani za delo, kar povečuje njihovo produktivnost.
  3. Izboljšanje medsebojnih odnosov: Promocija zdravja pogosto vključuje tudi delavnice ali programe za duševno zdravje, ki zaposlenim pomagajo obvladovati stres, razvijati medosebne veščine in izboljševati timsko delo.
  4. Zmanjšanje stroškov zdravstvenega zavarovanja: Z zmanjšanjem zdravstvenih tveganj in izboljšanjem zdravja zaposlenih se lahko zmanjšajo tudi stroški zdravstvenih zavarovanj za podjetje.
  5. Povečanje zadovoljstva zaposlenih: Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu kaže zaposlenim, da podjetje skrbi zanje, kar vodi do povečanega zadovoljstva in lojalnosti.
  6. Izboljšanje podobe podjetja: Podjetja, ki skrbijo za zdravje svojih zaposlenih, so pogosto videna kot odgovorna in etična, kar lahko izboljša njihovo podobo v očeh strank, partnerjev in potencialnih zaposlenih.

Za podjetja, ki želijo spoznati konkretne korake in strategije za promocijo zdravja na delovnem mestu, vabimo na simpozij ZdravoDelo.si – https://www.zdravodelo.si/izdelek/11-simpozij/

Ne le, da boste pridobili vpogled v najboljše prakse, ampak boste tudi lahko mrežili z vodilnimi strokovnjaki na področju.