Računovodski pogled na promocijo zdravja na delovnem mestu

24. avgusta 2021

Je to zakonska obveznost ali je v našem interesu? Nekatere aktivnosti so zakonsko obvezne, druge le priporočljive. Iz vsakega dela pripravimo nekaj dejstev in informacij za lažje razumevanje, planiranje in vzpostavitev načrta promocije zdravja na delovnem mestu.

racunovodski pogled

Namen promocije zdravja na delovnem mestu je ohranjati in krepiti telesno in duševno zdravje delavcev.

Odgovornost je na strani zaposlenih, projektne skupine in delodajalca.

Zakonska obveznost temelji na Zakonu o varnosti in zdravju

Urejena delovnopravna dokumentacija je oziroma mora biti temelj vsake organizacije. Promocija zdravja na delovnem mestu naj bo planirana kreativno in navdihujoče, da ne bo le črka na papirju. Nekatere aktivnosti so zakonsko obvezne, druge le priporočljive. V interni akt vpišemo osnove, po potrebi (npr.epidemija) se pripravi dopolnitev.

Za vsako leto se pripravi vsebinski plan, da se aktivnosti ustrezno uskladi z delovnim procesom. Potrebno je oceniti in rezervirati finančna sredstva.

Ob koncu koledarskega leta se izvede pregled realizacije in ugotovi učinek projekta.

Priporočljivo je, da pri projektu sodelujejo tudi zaposleni, saj so tako bolj motivirani za realizacijo. S tem se hkrati soustvarja pozitivna organizacijska klima. Dobro je izbrati člane projektne skupine, da oblikuje predlog in spremlja realizacijo posamičnih aktvnosti v okviru projekta.

Zagotavljanje finančnih sredstev je strošek delodajalca, pri čemer je potrebno odhodke ustrezno argumentirati zaradi upoštevanja v davčnih evidencah. Pomembno je zavedanje, da vse aktivnosti niso nujno povezane s stroški. Pri obračunu DDV in DDPO je potrebno preveriti pravico poračunavanja vstopnega DDV in upravičenost znižanja davčne osnove za DDPO.